ΤΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΠΟΥ  ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Ο Συνεταιρισμός λαμβάνει τα εξής περιοδικά:

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
AMERICAN  BEE  JOURNAL
BEE  CULTURE
JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH
HONEYBEE  NEWS
BEE  CRAFT
THE  AUSTRALASIAN  BEEKEEPER
SOUTH  AFRICAN  BEE  JOURNAL
BEES  FOR  DEVELOPMENT  JOURNAL
THE  AUSTRALIAN  BEE  JOURNAL
COMMERCIAL BEEKEEPING IN AUSTRALIA
NEW ZEALAND BEEKEEPER